כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Faculty of Humanities and Social Sciences

  קבלת קהל

תואר ראשון

יום א'  וד' :בין השעות 14:30 – 12:30
יום ב', ג' וה' :בין השעות 11:30 -- 09:30
 
תואר שני
 
ימים א'- ד' בין השעות 12:30 – 11:30
יום ה' בין השעות 11:00-12:00
 
 
טלפון: 08-6477777
פקס:08-6472887