כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Faculty of Humanities and Social Sciences

  קבלת קהל

תואר ראשון

 
יום א'  וד' :בין השעות 14:30 – 12:30
יום ב', ג' וה' :בין השעות 11:30 -- 09:30
 
תואר שני
 
 
ימים א' וד': בין השעות  10:30-11:30
יום ב': בין השעות  13:00-14:00
(עד ה-30/06/2017)
ימים ג' וה': בין השעות  12:00-13:00
 
 
 
טלפון: 08-6477777
פקס:08-6472887