אליהו פחימה: 'תלמוד בבלי, מסכת תענית, פרק שלישי - מהדורה מדעית ופירוש', בהנחיית פרופ׳ מיכל בר-אשר סיגל

אמיתי גלס שטגמן: 'רבי יהושע בן לוי והפולמוס היהודי-נוצרי בימי-הביניים', בהנחיית פרופ' מיכל בר-אשר סיגל (מחשבת ישראל) ופרופ' אפרים שהם שטיינר (היסטוריה של עם ישראל)

ארז לוזון: 'המהרשד"ם - רבי שמואל די מדינה - פוסק ומנהיג בסלוניקי במאה ה16', בהנחיית פרופ' רמי ריינר

​דב ברגמן: 'History of Early American Hasidism', בהנחיית פרופ' יונתן מאיר

הגר שדה: 'הכרוניקה של אסגילה - עריכה, מבנה ומשמעות', ד"ר עודד תמוז (אמריטוס)

הדס מיטב: 'סיפורי המקרא בהגות הרב סולובייצ'יק' פרופ' עדיאל קדרי

חגי סופר: 'דמותו של רבי אליעזר בן הורקנוס במדרש הנעלם וזיקתה לדמותו של רשב"י בגוף הזוהר', בהנחיית פרופ' עודד ישראלי

חגי רביב: '"סדר אליהו" ומקורותיו בספרות התנאית והאמוראית', בהנחיית פרופ' עדיאל קדרי

חן אביזוהר חגי: 'מאגיית לידה באימפריה העות'מנית בעת החדשה', בהנחיית פרופ' יובל הררי

יוסי בן הרוש: 'החסידות בארץ ישראל בין מלחמות העולם', בהנחיית פרופ׳ יונתן מאיר

יוסי פלג: 'נישואין בספרות בית שני', בהנחיית ד"ר עתר לבנה

ישי דיטשר: 'כל אלה דברים כפולים' – הפרדיגמה האנלוגית במחשבת רמב"ן', בהנחיית פרופ' עודד ישראלי

מורדי מילר: 'יחסי גומלין בין הגות קבלית ובין אידאולוגיה פוליטית בקרב זרמים אורתודוכסיים במדינת ישראל, בשלהי המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21', בהנחיית פרופ׳ בועז הוס ופרופ׳ צחי וייס

מתניה שטרנברג: 'כוונות התפילה בכתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק', בהנחיית פרופ' עודד ישראלי

סאם גלאובר-זימרה: 'מודרניוֹת אוקולטיוֹת: מציאויות נסתרות בתרבותם של יהודי מזרח אירופה, 1939-1880', בהנחיית  פרופ׳ יונתן מאיר

עותניאל מנצור: 'שיטתו הפרשנית של רבי יחיא אלצ'אהרי על פי פירושו "צידה לדרך", בהנחיית פרופ' ערן ויזל

עמנואל הרוניאן: 'הגותו של רבי יעקב משה חרל"פ - תולדותיה ודרך התגבשותה', בהנחיית פרופ' עודד ישראלי

שלמה אילן: 'צוהר תעשה לתיבה - 'אוצר התפילות' כצוהר לפרשנות התפילה, בהנחיית פרופ' אורי ארליך​