Dollarphotoclub_73226280.jpg
ת​וכנית מובילה להכשרת מנהלים המתמחים במערכות מידע ארגוניות           

התוכנית לניהול מערכות מידע מיועדת להכשרת מנהלים בעלי הבנה של תפקיד מערכות המידע בארגון מודרני ומתן ידע וכישורים הדרושים לניהולן.

התוכנית מעניקה לסטודנטים היכרות מעמיקה עם ניתוח ועיצוב מערכות מידע ועם השימוש במערכות אלו לניהול ארגונים לצד ידע בסיסי בתחומי הניהול המגוונים.

המחלקה לניהול מזמינה אתכם להצטרף לתוכנית לימודים ייחודית המשלבת תחומי דעת מהמחלקה לתעשייה וניהול עם נושאים הנלמדים במסגרת המחלקה לניהול. המסלול לניהול מערכות מידע מציע לכם לרכוש ידע מעמיק בניתוח ועיצוב של מערכות

מידע בניהול ארגונים, לצד ידע בסיסי בתחומי הניהול, כגון כלכלה, התנהגות ארגונית, שיווק ואסטרטגיה עסקית. תכנית זו תכשיר אתכם לתפקידי ניהול מגוונים הדורשים הבנה במערכות מידע בארגון מודרני וכן ידע וכישורים הדרושים לניהולן. במקביל ללימודים בתוכנית

לבוגרי התוכנית יוענק תואר "בוגר" (B.A.) בניהול מערכות מידע.


הצג הכל
הסתר הכל