​​​​​​​​​​​laptop-2557586_1920.jpg

​​השתתפות בניסויים במחלקה לניהול 

תכנית מצטיינים למחקר

תכנית מצטיינים לשנה ג' - התוכנית מיועדת לעודד תלמידים מצטיינים להמשיך בלימודי מחקר בפקולטה, ותאפשר לסטודנטים לסיים תואר ראשון ותואר שני מחקרי, תוך 4 שנים. המסלול פתוח לתלמידי ניהול בכל המסלולים (חד ודו מחלקתי).

לפרטים נוספים והגשת מועמדות - לחץ כאן ​​​>>

הסמינר המחקרי לתלמידי שנה ג'

הסמינר המחקרי הוא קורס חובה לתלמידי שנה ג' במסלול החד מחלקתי.
הוא חושף את התלמידים באופן מעמיק ומקיף למחקר אקדמי באחד מתחומי הידע בניהול – 
שיווק, מימון, התנהגות ארגונית/משאבי אנוש וניהול ספורט מקצועי.הוא מפתח יכולת חשיבה ביקורתית ומאפשר התנסות בתכנון, כתיבה והצגה של דו"ח מחקרי/הצעת מחקר.הסמינר נערך בכיתות קטנות יחסית, מאפשר עבודה אינטימית עם המרצים ודורש השתתפות ומעורבות שיטתית של התלמידים. 

על כל סטודנט לתרום תרומה משמעותית לדיון הכיתתי לאחר הכנה יסודית מראש. 

רשימת הקורסים המופיעה בלינק הינה דוגמא למה שנלמד בתשע"ג.  לסילבוסים לחצו כאן

​ 
תוכנת קוולטריקס
קוולטריקס היא תוכנה המשמשת לבנייה והעברה של שאלונים מקוונים.על אף פשטות השימוש, ניתן להשתמש בתוכנה למחקרים מורכבים.

​​
​​​