​​​חובות אוניברסיטאים

 הכרת הספרייה:

קורס מתוקשב באמצעות האינטרנט שמאפשר הכרת הספרייה. הקורס אינו מעניק נקודות זכות לתואר אבל מהווה חלק מהחובות להשלמת התואר. ללא השלמת קורס זה לא יאושר סיום התואר.

http://www.bgu.ac.il/aranne/hakara_enter.html

 אנגלית: 

תלמידים שפטורים מאנגלית, מקבלים באופן אוטומטי 2 נקודות זכות ואינם צריכים ללמוד את הקורס באנגלית.
שימו לב – על התלמיד החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה לסיים את רמה מתקדמים 2 עד תום שנה ב' ללימודיו, אחרת יופסקו לימודיו אקדמית.

הערה לתלמידי המסלול הדו מחלקתי: הקורס אנגלית כשפה זרה יירשם תחת מספר 681.
שימו לב-תלמידי המסלול הדו מחלקתי החל משנתון תשע"ב, הקורס אנגלית כשפה זרה יירשם תחת מספר 151.

לצפייה ברשימת הקבוצות לאנגלית בסמסטר ב' תשפ"א -ב תשפא- רוח וחברה.pdf

​ לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית:

ביצוע המטלה הנה חובה שעל כל סטודנטית וסטודנט באוניברסיטה לבצע.
למערכת לרישום ללומדה, לחץ כאן​

הקישור ללומדה נמצא ב - moodle - לקישור לחץ כאן