2.png


לימודי תואר ראשון בניהול מעניקים השכלה רחבה במגוון מקצועות הניהול, ומשלבים הקניית ידע תיאורטי תוך הענקת כלים מחקריים ויישום בשטח.

תלמידי תואר ראשון בניהול יהיו זכאים לבקש פטור משלוש בחינות מתוך 5 הנדרשות לקבלת תעודת יועץ השקעות. לפרטים נוספים יש לפנות לאתר הרשות לניירות ערך בקישור​​

אנו מציעים מגוון רחב של מסלולי לימוד במסגרת התואר הראשון המאפשרים לכל מועמדת ומועמד למצוא את המסלול המתאים להם:

הצג הכל
הסתר הכל