​ חושבים על קריירה אקדמית ומחקר ?

PHD_Excel.jpg

תוכנית המצטיינים למחקר של הפקולטה לניהול: 

 תוכנית המצטיינים של הפקולטה לניהול מעודדת תלמידי תואר הראשון מצטיינים להמשיך בלימודי מחקר במסגרת הפקולטה. לתוכנית מתקבלת קבוצה מובחרת של תלמידים מצטיינים בתחילת שנה ג' של לימודי התואר הראשון במחלקה לניהול. משתתפי התוכנית זוכים למלגת קיום ולמימון מלא של שכר הלימוד לתואר השני. 

משתתפי התוכנית מסיימים את לימודי התואר הראשון והתואר שני עם תזה בפקולטה לניהול, בתוך ארבע שנים מתחילת לימודי התואר הראשון.  המסלול פתוח לתלמידי התואר הראשון לניהול בכל המסלולים (חד ודו-מחלקתי).