​​​​​​​​ ​ חושבים על קריירה אקדמית ומחקר ?

PHD_Excel.jpg

תכנית​ המצטיינים למחקר - תואר שני מחקרי (עם תזה) של הפקולטה לניהול: 

- השלמת תואר ראשון ושני בארבע שנים סה"כ 

- מלגת לימודים מלאה ומלגת מחייה

- השתלבות בעבודת המחקר בפקולטה לניהול

- הקבלה לתכנית: בסוף שנה ב' של התואר הראשון

תכנית המצטיינים למחקר היא תכנית לתואר שני מחקרי, הפתוחה לתלמידים המצטיינים במחלקה לניהול המעוניינים להמשיך בלימודי מחקר בפקולטה. תלמידי התכנית מבצעים מחקר וכותבים תזה בהנחיית החוקרים המובילים בפקולטה לניהול. 

התכנית מאפשרת להשלים תואר ראשון בניהול (BA) ותואר שני מחקרי (MBA או MA, בתלות במחלקה) בתוך ארבע שנים מתחילת לימודי התואר הראשון. התכנית כוללת מימון מלא של שכר הלימוד של התואר השני ומלגת קיום, המאפשרת לתלמידי התכנית להקדיש את מירב זמנם למחקר. 

תהליך המיון לתכנית מתבצע בסמסטר ב' של שנה ב'. התנאים להגשת מועמדות: 
א. הצטיינות אקדמית
ב. הסכמה של חבר/ת סגל בפקולטה להדרכה במהלך התואר, תהליך המיון כולל ראיון אישי.

מבנה התוכנית

שנה ראשונה (תואר ראשון, שנה ג')

1. השלמת התואר הראשון וארבעה קורסים לתואר שני (שניים בכל סמסטר). 
2. פיתוח רעיון המחקר לתזה, בהנחיית חבל הסגל המלווה. 
3. במהלך חופשת הקיץ: כתיבת הצעת התזה, והגשת ההצעה עד לחודש לאחר תחילת שנת הלימודים הבאה. 

שנה שנייה:

1. אישור הצעת המחקר לתזה.
2. עבודת מחקר על התזה. (זהו החלק העיקרי של התואר). 
3. ארבעה קורסים כל סמסטר והשלמת כלל חובות הקורסים לתואר השני (סה"כ 12 קורסים לכל התואר).
4. הגשת עבודת התזה לשיפוט עד תחילת שנת הלימודים הבאה.