​​​​​​​​laptop-2562210_1920.jpg

מחקר מודרך - קורס בחירה ייחודי לניהול 

מחקר מודרך הוא קורס בחירה ייחודי וחוויתי בניהול, הכולל עבודה בצוות מחקר של חבר/ת סגל בפקולטה לניהול.
הסטודנטים עובדים בצמוד למנחה, לוקחים חלק במחקר שמתבצע באוניברסיטה, ומקבלים היכרות עם עולם המחקר האקדמי.

היקף הקורס - 3 נק"ז לסמסטר, עד שני סמסטרים (אפשר גם לעשות את הקורס שנתי בהיקף 3 נק"ז). לו"ז העבודה בפועל הוא גמיש ונבע בהתאם לאופי המחקר והדרישות של כל מנחה. 

ההשתתפות במחקר מודרך פתוחה לסטודנטים במחלקה לניהול בשנים ב' וג', מכל המסלולים. מומלץ להירשם למחקר מודרך אם אתם מתעניינים במחקר אקדמי, במיוחד אם אתם מעוניינים בתכנית המצטיינים למחקר - ניסיון בעבודת מחקר (במחקר מודרך או בעבודה כעוזרי מחקר) הוא בעל השפעה גדולה מאוד על סיכויי הקבלה לתכנית המצטיינים. 

כדי להירשם למחקר המודרך, יש ליצור קשר לפני תחילת הסמסטר ע​ם חבר/ת הסגל שאתם מעוניינים לעשות אצלם את המחקר המודרך, בצירוף קורות חיים וגיליון ציונים, ולתאם מועד לראיון. רצוי ליצור קשר בהקדם: אצל רוב החוקרים מספר המקומות מוגבל ולא לכל המועמדים יהיה מקום. אפשר ורצוי לפנות לכמה חוקרים על מנת להעלות את הסיכוי להתקבל. 

רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר:​​​


​שם החוקר/ת
​נושאי המחקר
​מידע נוסף 
​אימייל 
פרופ' רחל ברקן 
​אתיקה התנהגותית, רווחה רגשית בעולם דיגיטלי. 

barkanr@som.bgu.ac.il
ד"ר אוריאל הרן 
התנהגות בסביבה תחרותית, תהליכי ייעוץ והשפעה חברתית על קבלת החלטות.

http://bgu.ac.il/~uharan
uharan@bgu.ac.il 
​ד"ר פני יובל 
​ניהול של מערכות מוניציפליות

fanyuval@bgu.ac.il
​ד"ר חן כהן 
תורת המשחקים,מכרזים ואסטרטגיות, יישומים של כלים מעולם התוכן של תורת המשחקים בסוגיות סביבתיות. ​
https://in.bgu.ac.il/fom/PublicDep/pages/staff/Chen%20Cohen%20.aspx

chencohe@post.bgu.ac.il 
ד"ר אלון ליסק 
​מנהיגות בארגונים

lisaka@som.bgu.ac.il 
ד"ר סימון מורן

היבטים פסיכולוגיים של קבלת החלטות באינטראקציות בינאישיות במגוון הקשרים כדוגמת משא ומתן ועבודת צוות.
http://in.bgu.ac.il/en/fom/ManagementDep/Pages/staff/SimoneMoran.aspx
simone@som.bgu.ac.il 
ד"ר תמר מקוב
כלכלה מעגלית, צרכנות ירוקה והפחתת השפעות סביבתיות.
www.tamarmakov.com
makovt@bgu.ac.il

​ד"ר ענב פרידמן

סטריאוטיפים בשיווק, האפקט של פרסומות פוגעניות על התנהגות הצרכן, שיווק חברתי.
https://enavfriedmann.wixsite.com/website
enavfrie@bgu.ac.il 
ד"ר תהילה קלעג'י
חקר מדיניות מיעוטים, המגזר השלישי, יזמות חברתית, תכנון ומדיניות בהשכלה גבוהה

kalagy@bgu.ac.ilכל סטודנט יכול לבחור במהלך התואר עד 6 נק"ז מחקר מודרך


 קורס בסמסטר (3נק"ז לקורס):


הקורס הראשון, מספרו 68110030

הקורס השני, מספרו 68110031


קורס במתכונת שנתית (3 נק"ז),1.5 נק"ז בכל סמסטר


הקורס בסמסטר א' , מספרו 68110106

​הקורס בסמסטר ב', מספרו 68110108

 סילבוס​

הרישום לסמסטר נוסף הוא לא אוטומטי, יש להגיש טופס נוסף בסמסטר חדש.​

להיות תלמידת מחקר - מאת ענבל סגל.

אם לסכם במשפט אחד את החוויה, כתיבת התיזה היא הדבר הכי קשה והכי מעניין שעשיתי עד כה בלימודיי... קראו עוד >>​