• דוגמא לסמינרים משנת הלימודים תשע"ה :
  • מגמת שיווק
מנחה: פרופ' אריה רייכל
 
מנחה: ד"ר הילה רימר
 
 
  • מגמת התנהגות ארגונית
מרצה: ד"ר שרון ברקן
 
(חוסר) אתיקה ו(אי) הוגנות בניהול
מנחה: ד"ר אוריאל הרן