Fotolia_57469524_XS.jpg
המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי מזמינה אתכם להצטרף לתוכנית המצטיינים:

"מרחבים" 

התכנית מיועדת לבוגרי שנה ב‘ בלימודי תואר ראשון מכל תכניות הלימודים המחלקתיות,  המעוניינים להמשיך בלימודיהם לתארים מתקדמים במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי.

מטרת התוכנית היא לאפשר לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון המתעניינים בתואר שני בתחום להתחיל כבר עכשיו- להשתתף בקורסים מתקדמים ולבצע מחקרים וניסויים בתחום המחקר המעניין אותם. 
 
 •  הנחייה צמודה ואישית מחבר/ת סגל במחלקה.
 •  התנסות מחקרית וליווי מנחה כבסיס לעבודת הגמר לתואר שני.
 •  ארבעה קורסים במהלך שנת הלימודים השלישית ברמת תואר שני.
 •  הסטודנט יקבל פרס כספי (עפ”י המלצת המנחה) בכל סמסטר בשנה ג’. 
 • ​ במהלך התואר השני הסטודנט יזכה במלגת קיום בת 4 מנות למשך 10 חודשיםתינתן אפשרות להשתלב בעבודת הוראה בהיקף של 12.5%. הסטודנט יזכה לפטור מלא משכר לימוד לתואר שני, כולל 2 הקורסים שיילמדו במסגרת התוכנית.
 • ✅ אפשרות להשתלב בעבודת הוראה במהלך הסמסטר השני של התוכנית.
 •  פטור עתידי במהלך תואר שני בגין הקורסים אותם למד בתוכנית.  

תנאי קבלה לתוכנית:

 •  ממוצע ציונים גבוה מ-88
 •  המלצת מנחה המביעה את הסכמתו להנחות את התלמיד במסגרת התוכנית ובמהלך התואר השני.
 •  תוכנית מחקר ראשונית לתואר שני
 •  תוכנית עבודה עם המנחה לשנה ג'
 • ​ טופס התחייבות של התלמיד לעמידה בתנאי התוכנית.​

המועמדות לתכנית תוגש על גבי טופס רישום לתוכנית באמצעות הדוא“ל anatkap@bgu.ac.il​

פרטים נוספים על הליך הקבלה ותקנון מלא באתר המחלקה:

www.geog.bgu.ac.il/merchavim