פרופ' עצבה-פוריה נעמה - ראשת המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית

פרופסור חבר יו"ר ועדת הוראה B.A., ואחראית על תוכניות לימודים

חדר:
בניין 98 חדר 214
טלפון:
972-8-6428517
מייל:
nap@bgu.ac.il ◙ לפניות של ועדת הוראה: psychsec@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום ד', בתאום מראש דרך המייל
לאתר האישי

​​​​