הדגש מדעי הנתונים במגמה החברתית שנה א' - סמסטר א'
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00  סמינר מדע הנתונים ופסיכולוגיה      101.2.0529 סמינר מחלקתי שנה א'-א'
101-2-0108
 
12.00-14.00 קוגניציה חברתית 101.2.0188   
תרגול מבוא לאלגברה ליניארית ג' 201.1.9281
14.00-16.00     
מבוא לאלגברה ליניארית ג' - 201.1.9281
16.00-18.00שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים 101.2.0120    
18.00-20.00 תרגול שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים- 101.2.0120    
בנוסף:מחקר מודרך א' 101.2.0279 (ניתן להירשם בשנה א' או ב')
 יש להירשם לקורס: מושגי יסוד מתמטיים בלמידת מכונה 101.2.0559 (יום לימודים מרוכז, המועד יפורסם בהמשך)
הדגש מדעי הנתונים במגמה חברתית שנה א' סמסטר ב'
 א'ב'ג'ד'ה' ****
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה א'-ב' 101.2.0118 
R- סביבת תוכנה לניתוח נתונים 364.2.1201
12.00-14.00 התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות 101.2.0130  או  התמקדות בשיטות סטטיסטיות- למידת מכונה ומודלים היררכיים ליניארים 101.2.0140  
14.00-16.00     
16.00-18.00 מעבדה במדעי הנתונים ופסיכולוגיה 101.2.0239   
18.00-20.00 תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות-למידת מכונה ומודלים היררכיים לינאריים - 101.2.0140 או תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות - 101.2.0130   
בנוסף:מחקר מודרך ב' 101.2.0280 (ניתן להירשם בשנה א' או ב')
 תלמידי שנה א' בכל המגמות צריכים להירשם לקורס אחד מבין שני קורסי ההתמקדות בשיטות מחקר, תרגול בהתאם
הדגש מדעי הנתונים במגמה חברתית שנה ב' סמסטר א'
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה ב'-א'    101.2.0128 
12.00-14.00 קוגניציה חברתית 101.2.0188   
14.00-16.00     
16.00-18.00     
18.00-20.00     
בנוסף:מחקר מודרך א' 101.2.0279 (ניתן להירשם בשנה א' או ב')
הדגש מדעי הנתונים במגמה חברתית שנה ב' סמסטר ב'
 א'ב'ג'ד'ה' ****
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה ב'-ב' 101.2.0138 
12.00-14.00     
14.00-16.00     
16.00-18.00     
18.00-20.00     
בנוסף:מחקר מודרך ב' 101.2.0280 (ניתן להירשם בשנה א' או ב')
פרקטיקום מחקרי 2- המועדים יקבעו בהמשך