ד"ר סופר-דודק נירית

מרצה בכירה ראש המגמה הקלינית

חדר:
בניין 96 חדר 412
טלפון:
074-7795181
מייל:
soffern@bgu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש דרך המייל
לאתר האישי Google Scholar