$$People$$

פרופ' כהן חגית

פרופסור מן המניין  

חדר:
מעבדת מחקר חרדה- המרכז לבריאות הנפש. (בית החולים הפסיכיאטרי שבכניסה לעיר)
טלפון:
972-8-6401742
מייל:
hagitc@bgu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש דרך המייל

​​פרסומים