פרופ' קופמן אורה

פרופסור מן המניין  

חדר:
בניין 98 חדר 210
טלפון:
972-8-6472032
מייל:
kofman@bgu.ac.il
שעות קבלה:
בתאום מראש דרך המייל

פרסומים​​​​