​​​​​​​​מידע והקלטות מהיום הפתוח לתואר שני בפסיכולוגיהopenDayCover.png

המגמה הקלינית
עקב איכות שמע נמוכה בהקלטת היום הפתוח שהתקיים פרונטלית, אנו מעמידים לרשותכם כאן את היום הפתוח שהתקיים בשנה שעברה (לקראת תשפ"ב) בזום, עקב הקורונה. כל מה שנאמר שם רלוונטי גם לשנה זו (תשפ"ג). השינויים היחידים הם:
(1) החל מהשנה יש לדרג ארבעה מנחים, ולא שלושה. (2) הסכומים המדויקים של המלגות למאסטרנטים משתנים משנה לשנה בהתאם לשינויים תקציביים של המחלקה. מי שיגיע לשלבים המתקדמים בתהליך הקבלה שלנו יוזמן/תוזמן ליום היכרות שיכלול את המידע הרלוונטי לשנה זו.
להקלטה

המגמה החברתית
במגמה החברתית ההקלטה מהיום הפתוח איננה תקינה טכנית.
ניתן להתעדכן בתוכן שהועבר מול ראשת המגמה פרופ' יואלה ברבי מאיר במייל: 
yoella@bgu.ac.il

המגמה ההתפתחותית
עקב איכות שמע נמוכה בהקלטת היום הפתוח שהתקיים פרונטלית, אנו מעמידים לרשותכם כאן את היום הפתוח שהתקיים בשנה שעברה (לקראת תשפ"ב) בזום, עקב הקורונה. כל מה שנאמר שם רלוונטי גם לשנה זו (תשפ"ג). 
להקלטה

לתשומת ליבכם- התמיכה הכספית שהמחלקה נותנת משת​נה משנה לשנה. להלן קווים מנחים לתמיכה (*עשוי להשתנות ויקבע סופית עם תחילת שנת-הלימודים): 
בשנה א' – במהלך הקיץ הקרוב, כל המתקבלים לתואר שני יקבלו מלגת קיץ שתאפשר להם לכסות חלקית את שכר הלימוד של השנה הראשונה. הסכום המדויק ייקבע לקראת סוף שנת הלימודים הנוכחית בהתאם למצב התקציבי של המחלקה, אבל כן ניתן לומר שהיא תהיה בין 50% ל70% של עלות שכר הלימוד. 
בשנה ב' – המחלקה נותנת לאורך השנה מלגת קיום בסך 1404 ש"ח לחודש (4 מנות) למשך 12 חודשים.
המחלקה משתדלת מאוד לתת מלגות קיץ לסטודנטים הנמצאים במעבר שבין שנה א וב במטרה לעזור להם להתקדם בתיזות שלהם במהלך החופשה. אין אפשרות למחלקה להתחייב מראש על מתן מלגות אלה, וזה מותנה במצב התקציבי של המחלקה באותה שנה. 
כמו כן ישנה אפשרות להגיש מועמדות להיות מתרגלים (פרונטלים או בודקי עבודות) ואנו מצליחים להעסיק בשכר באופן זה את רוב הסטודנטים המועניינים בכך.


המגמה ​ניסויית: קוגניציה ומוח 
להקלטה