​​​​​​

הגשת הצעת מחקר בשנה הראשונה ללימודים לתואר שני - הנחיות

 

כסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה במסלול מחקרי, עליכם לפעול בהתאם ללוחות הזמנים להתקדמות בעבודת גמר המפורטים בשנתון הפקולטה לתואר שני.​ **

[** ​יחד עם זאת, שימו לב, לגבי סעיף 2 - הצעת מחקר, היקף ההצעה המקסימלי במחלקה לפסיכולוגיה הוא 6 עמודים (ברווח כפול) ולא 10 עמודים כפי שכתוב].​

​​​

בהתאם לכך עליכם להגיש את הצעת מחקר לאישור הוועדה המחלקתית במהלך שנת הלימודים הראשונה. פרטים לגבי אופן הגשת ההצעה לאישור יש לקבל ישירות מהמנחה.

על הצעת מחקר להיות מאושרת עד תום הסמסטר השני ללימודים ולא יאוחר מתחילת מועדי הרישום לקורסים לסמסטר א' בשנת הלימודים השניה.

מידע על מועדי הרישום לקורסים מופץ על ידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אנא עקבו אחר הודעות מסודרות בנושא.

לצורך עדכון על הגשת הצעת המחקר ואישורה בפקולטה, יש למלא את טופס הצעת מחקר ולהעבירו אל מזכירות המחלקה. שימו לב: המידע איננו מתעדכן אוטומטית!!


לתשומת ליבכםאי עמידה בלוחות הזמנים לא תאפשר רישום לקורסים, היות והפקולטה מבצעת חסימה לרישום, וכן עשויה להשפיע על האפשרות להגשת מועמדות ומתן מלגות.