​​​​
ניסויית שנה ב 1סמסטר א.png
ניסויית שנה ב סמסטר ב 2.png