​​​

קורסי בחירה במחלקה לתואר שני בשנה"ל תשפ"א

מס' קורס

שם קורס

סמסטר

נק"ז

מרצה

יום

שעות

101.2.0529

סמינר מדע הנתונים בפסיכולוגיה 

א

2

דר' מיכאל גלעד

ב

08:00-10:00

קורס חובה לתלמידי שנה א' בהדגש מדעי הנתונים במגמה החברתית והניסויית: קוגניציה ומח. אפשרי כבחירה לתלמידי המגמות חברתית וניסויית: קוגניציה ומח שלא בהדגש

101.2.0013

פסיכולוגיה חברתית יישומית

א

2

פרופ' יואלה ברבי מאיר

ג'

10:00-12:00

קורס חובה לתלמידי המגמה החברתית ובחירה לתלמידי המגמה הניסויית: קוגניציה ומוח

101.2.0022/0032

סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית א+ב

א+ב

4

פרופ' נחשון מירן

ג'

12:00-14:00

 קורס חובה לתלמידי המגמה הניסויית: קוגניציה ומח ובחירה לתלמידי המגמה החברתית

101.2.0063/73

היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות א+ב

א+ב

4

פרופ' יואלה ברבי מאיר

ב

14:00-16:00

קורס חובה לתלמידי המגמה החברתית ובחירה לתלמידי המגמה הניסויית: קוגניציה ומח

101.2.0398/0408

פרקטיקום מחקרי 1 (ו/או) 2 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה

א+ב

4

דר' מיכאל גלעד

 

 

קורס חובה לתלמידי מגמה הניסויית: קוגניציה ומח ובחירה למגמה החברתית. מומלץ ללמוד המסגרת לימודי ההדגש של מדעי הנתונים. ניתן להירשם לכל חלק בנפרד או לשניהם

101.2.0016

כתיבה ביקורתית אינטגרטיבית

ב

2

מרצי המחלקה

 

קורס בחירה לתלמידי תואר שני במגמה הניסויית: קוגניציה ומוח

101.2.0228

נושאים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית

ב

2

דר' מיכאל גלעד

ג

14:00-16:00

 קורס חובה לתלמידי המגמה החברתית ובחירה לתלמידי המגמה הניסויית: קוגניציה ומח

101.2.0042

פסיכולוגיה של המוסר

ב

2

פרופ' טל אייל

ג

16:00-1800

 

101.2.0161

הבסיס הפסיכולוגי והעצבי של תפיסה ראייתית גבוהה

ב

2

פרופ' גליה אבידן

ב

16:00-18:00

101.2.0151

יחסי הגומלין בין תפיסה ופעולה

ב

 2

פרופ' צבי גנאל

ב'

08:00-10:00  • יש להתייעץ עם המנחה ולקבל את אישורו העקרוני לקורסי הבחירה.
  • יתכנו שינויים במועדי הקורסים בסמסטר ב'.
  • בשלב זה הקורסים צפויים להיות מקוונים אלא אם יהיה שינוי במצב.