מערכת השעות לתשפ"ב בבנייה. המידע הסופי יופץ על ידי ראשי המגמות ישירות אל תלמידי המגמה.


שנה א'​

שנה ב'​