הצג הכל
הסתר הכל

* בנוסף לחברי הסגל במגמה המפורטים לעיל, ניתן במקרים מסוימים ללמוד במגמה הניסויית ולהיות מונחים על ידי חברי סגל ממגמות אחרות במחלקה. מועמדים המעוניינים באפשרות זו מתבקשים לפנות לראש המגמה, ד"ר יואב קסלר, ולחבר/ת הסגל ​שעימו/ה ברצונם לעבוד.