$$News and Reports$$


* בנוסף לחברי הסגל במגמה המפורטים לעיל, ניתן במקרים מסוימים ללמוד במגמה הניסויית ולהיות מונחים על ידי חברי סגל ממגמות אחרות במחלקה. מועמדים המעוניינים באפשרות זו מתבקשים לפנות לראש המגמה, פרופ' צבי גנאל, ולחבר/ת הסגל ​שעימו/ה ברצונם לעבוד.

רשימת מנחים במגמה הניסויית

הצג הכל
הסתר הכל