מדר​יך הוצאת גיליונות ציונים לסטודנטים שלמדו ונרשמו לבן-גוריון

  1. תלמידי חד מחלקתי ודו מחלקתי: אין צורך לצרף גיליון ציונים בעת ההרשמה.
  2. תלמידי מדעי ההתנהגות (חד מחלקתיים)- יוציאו "ממוצע פסיכולוגיה".
  3. תלמידי פסיכולוגיה (דו מחלקתי)- אינם צריכים לצרף "ממוצע פסיכולוגיה"- מאחר וכל התואר שלהם בפסיכולוגיה מופיע כמקשה אחת בגיליון הציונים.
  4. על כל הגיליונות שעליכם לצרף להרשמה (גם לאוניברסיטאות אחרות)- להיות גיליונות רשמיים.
  5. גיליונות רשמיים ניתן להפיק באמצעות מערכת הזמנת אישורים ומסמכים בתשלום​
  6. לבירורים יש לפנות לפקולטה למדה"ר בטל: 08-6477777.
  7. את כל חומר ההרשמה הכולל: הצהרת כוונות, קורות חיים, גיליונות ציונים וכו'- (מלבד ההמלצות)- יש לשלוח למדור רישום בלבד.