מערכת שעות המגמה הקלינית 

תשפ"א: 

שנה א'​

תשפ"ב: 

שנה א'

שנה ​​ב'