מגמה ניסויית: קוגניציה ומוח שנה א' סמסטר א' * יש להתייעץ עם המנחה לגבי התאמות אישיות
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה א' - א' 101.2.0108 
12.00-14.00**מבוא למאטלב בפסיכולוגיה קוגנטיבית ומדעי המוח 101.1.0045 נוירואנטומיה תפקודית א' 19.1.0037 * 
14.00-16.00    סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית- א' (ניתן לקחת בשנה א' או ב') 101.2.0022
16.00-18.00 שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים 101.2.0120   
18.00-20.00 תרגול שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים 101.2.0120   
בנוסף יש לבחור
אחד מהשניים:
יש לבחור לפחות אחד מבין הקורסים השנתיים *נוירואנטומיה תפקודית א',ב' או *סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה, וניתן לבחור גם את שניהם.
עבודה במעבדה א' (ניתן להירשם בשנה א' או ב') 101.2.0459
פרקטיקום מחקרי 1 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 101.2.0398
מגמה ניסויית: קוגניציה ומוח שנה א' סמסטר ב'  * יש להתייעץ עם המנחה לגבי התאמות אישיות
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה א'-ב' 101.2.0118 
12.00-14.00 התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות 101.2.0130  או  התמקדות בשיטות סטטיסטיות- למידת מכונה ומודלים היררכיים ליניארים 101.2.0140נוירואנטומיה תפקודית ב' 19.1.0040  
14.00-16.00    סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית - ב' (ניתן לקחת בשנה א' או ב') 101.2.0032
16.00-18.00     
18.00-20.00 תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות-למידת מכונה ומודלים היררכיים לינאריים - 101.2.0140 או תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות - 101.2.0130   
  תלמידי שנה א' בכל המגמות צריכים להירשם לקורס אחד מבין שני קורסי ההתמקדות בשיטות מחקר, תרגול בהתאם
בנוסף יש לבחור
אחד מהשניים:
יש לבחור לפחות אחד מבין הקורסים השנתיים *נוירואנטומיה תפקודית א',ב' או *סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה, וניתן לבחור גם את שניהם.
עבודה במעבדה ב' (ניתן להירשם בשנה א' או ב') 101.2.0469
פרקטיקום מחקרי 2 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 101.2.0408, יקבע בהמשך
מגמה ניסויית: קוגניציה ומוח שנה ב' סמסטר א' * יש להתייעץ עם המנחה לגבי התאמות אישיות
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה ב' - א' 101.2.0128 
12.00-14.00    
14.00-16.00    סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית- א' (ניתן לקחת בשנה א' או ב') 101.2.0022
16.00-18.00     
18.00-20.00     
 ** או קורס אחר בתכנות באישור באישור המנחה וראש המגמה (ניתן לקחת בשנה א' או בשנה ב')
בנוסף יש לבחור
אחד מהשניים:
עבודה במעבדה א' (ניתן להירשם בשנה א' או ב') 101.2.0459
פרקטיקום מחקרי 1 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 101.2.0398
מגמה ניסויית: קוגניציה ומוח שנה ב' סמסטר ב' * יש להתייעץ עם המנחה לגבי התאמות אישיות
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה ב'-ב' 101.2.0138 
12.00-14.00     
14.00-16.00    סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית - ב' (ניתן לקחת בשנה א' או ב') 101.2.0032
16.00-18.00     
18.00-20.00     
בנוסף יש לבחור
אחד מהשניים:
עבודה במעבדה ב' (ניתן להירשם בשנה א' או ב') 101.2.0469
פרקטיקום מחקרי 2 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 101.2.0408