מגמה חברתית שנה א' - סמסטר א'
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה א'-א'
101-2-0108
 
12.00-14.00 קוגניציה חברתית 101.2.0188   
14.00-16.00     
16.00-18.00 שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים 101.2.0120    
18.00-20.00 תרגול שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים- 101.2.0120   
בנוסף:מחקר מודרך א' 101.2.0279 (ניתן להירשם בשנה א' או ב')
מגמה חברתית שנה א' סמסטר ב'
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה א'-ב' 101.2.0118 
12.00-14.00 התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות 101.2.0130  או  התמקדות בשיטות סטטיסטיות- למידת מכונה ומודלים היררכיים ליניארים 101.2.0140   
14.00-16.00 פסיכו-ביולוגיה חברתית     101.2.0026    
16.00-18.00     
18.00-20.00 תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות-למידת מכונה ומודלים היררכיים לינאריים - 101.2.0140 או תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות - 101.2.0130   
בנוסף:מחקר מודרך ב' 101.2.0280 (ניתן להירשם בשנה א' או ב')
 תלמידי שנה א' בכל המגמות צריכים להירשם לקורס אחד מבין שני קורסי ההתמקדות בשיטות מחקר, תרגול בהתאם
מגמה חברתית שנה ב' סמסטר א'
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה ב'-א'    101.2.0128 
12.00-14.00 קוגניציה חברתית 101.2.0188   
14.00-16.00     
16.00-18.00     
18.00-20.00     
בנוסף:מחקר מודרך א' 101.2.0279 (ניתן להירשם בשנה א' או ב')
מגמה חברתית שנה ב' סמסטר ב'
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה ב'-ב' 101.2.0138 
12.00-14.00     
14.00-16.00 פסיכו-ביולוגיה חברתית     101.2.0026    
16.00-18.00     
18.00-20.00     
בנוסף:מחקר מודרך ב' 101.2.0280 (ניתן להירשם בשנה א' או ב')