​​​

חטיבה מקנה לסטודנטיות ולסטודנטים ידע תיאורטי וכלים ניהוליים לניתוח בעיות מתחום יחסי הגומלין שבין הפעילות הכלכלית והסביבה. זאת מאחר ושינויי האקלים המואצים, ובמיוחד אלו שנובעים מהשפעת הפעילות הכלכלית של האדם על הסביבה ואיכות חיינו, מחייבים ראייה כוללת, תוך יישום כלים חדשניים לקבל החלטות.

החטיבה תקנה לסטודנטים ולסטודנטיות ידע אודות כלי המדיניות הציבורית והאמצעים העומדים בפני קובעי המדיניות הסביבתית להתעברות בשווקים ברמה הגלובלית, האזורית והמקומית. בנוסף להם, ילמדו כלים מתקדמים ממדעי הניהול, כאשר הרוכשים כלים אלו יוכלו להוביל ולהשפיע על תהליכי ניהול קיימות ברמת הארגון.

בקורסים הייעודיים בחטיבה זו יילמדו, בין היתר, ניהול משאבי טבע מתכלים ומתחדשים, שיטות אמידה ומדידה של הערך הכלכלי של מוצרים בעלי אופי סביבתי, אחריות תאגידית, יזמות סביבתית והתנהגות צרכנים.

בין קורסי החובה בחטיבה זו: פרויקט גמר "אימפקט סביבתי"; יזמות, חברה וסביבה; מבוא לכלכה וסביבה; קורס מתקדם במדיניות ועוד.

בין קורסי הבחירה בחטיבה זו: שינויי אקלים, אנרגיה וסביבה, אתיקה סביבתית, פסיכולוגיה סביבתית, מבוא לתיירות אקולוגית ועוד. 

תנאי הקבלה לחטיבה זו: 450 פסיכומטרי (ניתן ללמוד רק חטיבה אחת מתוך בי"ס לקיימות תחת המחלקה הרב תחומית).

 

אתר בי"ס לקיימות ושינויי אקלים

תשפ"ב:

קורסים בחטיבת סביבה במדיניות וניהול סביבתי.docx

חטיבת סביבה במדיניות וניהול סביבתי מע שעות.pdf

תשפ"ג רשימת קורסים:

https://in.bgu.ac.il/sscc/Pages/Env_Man.aspx

תשפ"ד רשימת קורסים:
https://in.bgu.ac.il/sscc/Pages/Env-Man.aspx​