​​​​​​היסטוריה כללית (127)
הלימודים במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה בעידן הקלאסי, בימי הביניים ובעת החדשה ובקשרים של תרבויות אלו עם אזורים אחרים בעולם. מטרת הלימודים להקנות לסטודנטים ידע רחב וכלים להבנה, ניתוח ומחקר היסטורי מתקדם. תכנית הלימודים מתאימה גם לאלה העוסקים או מעוניינים לעסוק בתחומים משיקים בהם נדרשת הכרה טובה של ההיסטוריה האירופית.
 
 
מומלץ גם להתעדכן באתר המחלקה לגבי קורסים נוספים