​​​​​​​​​ 
מקרא

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תוך ניצול מקיף של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר בזמן החדש. המסלול למקרא רואה מתפקידו להעניק לתלמידיו כלים למחקר עצמאי במקרא בכיווני התמחות שונים וכלים דידקטיים להוראת המקרא.
 ​​
 
מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה :