​​​​​ 
מקרא

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תוך ניצול מקיף של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר בזמן החדש. המסלול למקרא רואה מתפקידו להעניק לתלמידיו כלים למחקר עצמאי במקרא בכיווני התמחות שונים וכלים דידקטיים להוראת המקרא.
 
היסטוריה מקראית
מטרת הצירוף היא להקנות לתלמידים השכלה מקראית-היסטורית ע"י הוראה בשני מדורים מקרא והיסטוריה מקראית.
 
מבנה החטיבה:
תש"פ: ​מקרא.pdf
 
 
 מערכת שעות : 

מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה :