​​​​​​​לימודי פוליטיקה וחברה אירופית(187)
 
יעדי  החטיבה
השפעתה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדה. האיחוד האירופי הוא גוש האוכלוסין השלישי בגודלו, הגוש הכלכלי השני בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה בעולם.
לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים המאופיינת כיום גם בתלות הדדית גוברת בתחומים שונים. אירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל ולה גם השפעה פוליטית מרכזית על ישראל. מכאן החשיבות הרבה בהיכרות מעמיקה עם יבשת אירופה על כלל נדבכיה: פוליטיקה, חברה, תרבות וכלכלה.
חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית תקנה למשתתפים בה מיומנויות להבנת התהליכים המתרחשים על היבשת האירופית תוך בחינה מעמיקה של המשטר והחברה האירופית ומערכת יחסיה עם מדינת ישראל.
שפה אירופית* - 4 נק"ז (יש ללמוד עד סיום לימודי החטיבה).
 
*סטודנטים הלומדים באחד מקורסי השפות מחויבים ל-8 נק"ז בלימודי השפה הזרה. אף על פי כן, בחישוב הכללי לימודי שפה זרה בחטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית יקנו לסטודנטים 4 נק"ז בלבד ו- 4 נק"ז נוספות יכללו במסגרת הקורסים הכלליים.


 

 מבנה החטיבה : 


שנתון חטיבה ללימודי אירוופה מורחב 157 רק למי שמשלב עם חטיבה 187: שנתון לימודי אירופה מורחב.pdf

 
 
מערכת שעות תשפ"דפומ ואירופה.xlsx

 
 
 
 

מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה:

אתר המחלקה לפוליטיקה וממשל

 אתר המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית