​​לימודי פוליטיקה וחברה אירופית(187)
 
יעדי  החטיבה
השפעתה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדה. האיחוד האירופי הוא גוש האוכלוסין השלישי בגודלו, הגוש הכלכלי השני בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה בעולם.
לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים המאופיינת כיום גם בתלות הדדית גוברת בתחומים שונים. אירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל ולה גם השפעה פוליטית מרכזית על ישראל. מכאן החשיבות הרבה בהיכרות מעמיקה עם יבשת אירופה על כלל נדבכיה: פוליטיקה, חברה, תרבות וכלכלה.
חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית תקנה למשתתפים בה מיומנויות להבנת התהליכים המתרחשים על היבשת האירופית תוך בחינה מעמיקה של המשטר והחברה האירופית ומערכת יחסיה עם מדינת ישראל.
שפה אירופית* - 4 נק"ז (יש ללמוד עד סיום לימודי החטיבה).
 
*סטודנטים הלומדים באחד מקורסי השפות מחויבים ל-8 נק"ז בלימודי השפה הזרה. אף על פי כן, בחישוב הכללי לימודי שפה זרה בחטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית יקנו לסטודנטים 4 נק"ז בלבד ו- 4 נק"ז נוספות יכללו במסגרת הקורסים הכלליים.
 סטודנטים הלומדים בחטיבה יידרשו ללמוד שני קורסי חובה: -
האיחוד האירופי, ישראל והקהילות היהודיות באירופה (שנה א')
187.1.0039
האיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות (שנה ב')
187.1.0021
187.1.0031
- כמו כן 16 נק"ז בחירה ממגוון הקורסים המוצעים ע"י החטיבה. 12 נק"ז נוספות ניתן יהיה לבחור ממגוון הקורסים המוצעים ע"י המחלקות הרלבנטיות ובאישור יועצת החטיבה.  
 
שימו לב - סטודנטים אשר התחילו את החטיבה בתשעד בלבד אינם מחויבים בקורס החובה שרשום במבנה החטיבה אלא בשנה א' הם לוקחים רק קורסי  בחירה.

 

מבנה החטיבה תשעה: חברה אירופית.

מבנה חטיבה תשעו: מבנה חטיבה ללימודיי אירופה.pdf

מבנה החטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית 28 נק"ז החל מתשע"ז:
קורסי חובה קורסי בחירה  קורס שפה  סמינר
(8 נק"ז) (12 נק"ז) (4 נק"ז) (4 נק"ז)
האיחוד האירופי, ישראל והקהילות היהודיות באירופה   4נק"ז נוספות יכללו במסגרת הלימודים הכלליים תלמידי שנה ג נדרשים לבצע סמינר 
187.1.0039      
(4 נק"ז)      
       
*מומלץ לקחת בשנה א      
האיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות      
187.1.0021      
187.1.0031      
(4 נק"ז)      
       
*מומלץ לקחת בשנה ב    
  
להורדת מבנה החטיבה החל מתשע"ז: חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית.pdf 
 
 
 

מבנה החטיבה תש"פ: לימודי אירופה.pdf​​
 
 
 
 

מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה:

אתר המחלקה לפוליטיקה וממשל

אתר המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית