חטיבה מאפשרת לסטודנטים ולסטודנטיות להכיר את הבסיס הכמותי שעל פיו בוחנים את הלחץ האנושי שמופעל על הטבע. הלימודים בחטיבה מורכבים משני אשכולות קורסים: קורסי חובה שמטרתם ליצור בסיס חשיבתי משותף ולהגביר את השיח בין הסטודנטים שמגיעים מרקע לימודי שונה (אתיקה סביבתית; סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע; ופרויקט גמר "אימפקט סביבתי"). בנוסף, נועדו קורסי החובה להציג בפני הסטודנטים והסטודנטיות את הכוחות הביולוגיים והפיזיקליים המהווים את בסיס התהליכים הטבעיים שדורשים שימור ואת השיקולים התיאורטיים שמנחים את העוסקים במלאכה.

האשכול השני בחטיבה מכיל קורסי בחירה שירחיבו את הידע שקשור לשמירת טבע ומציג את מנעד הפתרונות לממשק וניתוח של תהליכים אלו. בין הקורסים המוצעים: עולם הצמחים, ביו-גיאוגרפיה, גמטיקה של שמירת טבע, מבוא למדיניות וסביבה, אגרו-אקולוגיה, מבוא לכלכלה וסביבה ועוד. 

תנאי הקבלה לחטיבה זו: 450 פסיכומטרי (ניתן ללמוד רק חטיבה אחת מתוך בי"ס לקיימות תחת המחלקה הרב תחומית).

אתר בי"ס לקיימות ושינויי אקלים

תשפ"ב:

קורסים בחטיבת סביבה בשמירת הטבע.docx

חטיבת סביבה בשמירת הטבע מע שעות.pdf
תשפ"ג רשימת קורסים:

https://in.bgu.ac.il/sscc/Pages/protectingNat.aspx

תשפ"ד רשימת קורסים:

https://in.bgu.ac.il/sscc/Pages/NaturePro.aspx​