​החטיבה מתמקדת בהיבטים החברתיים של השימוש בשפה במגוון היבטים:

1. הקשר בין שפה וזהות:
  • - מדוע כל אחד ואחת מאיתנו נשמעים קצת אחרת?
  • - איך משפיעים מרכיבי הזהות של הדוברים (מגדר, מוצא אתני ועוד) על הלשון?
  • ​- ​כיצד משמשת השפה משאב להבניית זהות?​

2. יחסי הגומלין בין השפה לבין אינטראקציות חברתיות​:
- איך השפה מייצגת ומבנה יחסי כוח ויחסי קרבה בשיח בינאישי ובשיח ציבורי?
- אילו מבני כוח חדשים משתקפים ומיוצרים בטוקבקים?
- מה השיח הציבורי במדיה וברשתות החברתיות מלמד על החברה הישראלית?
 
3. שפה ככלי לייצוג ולהבניה של השקפות אידיאולוגיות:
- איך השפה מייצגת ומבנה תפיסת עולם?
- מדוע דוברים שונים משתמשים במונחים שונים לתיאור דבר אחד?
- אילו אסטרטגיות שיח משמשות אותנו להעברת מסרים אידיאולוגיים?

- הלימודים מושתתים על תאוריות ממגוון תחומים במדעי הרוח והחברה.
- יישום הידע התאורטי יתמקד בשפה העברית.
- לא נדרש ידע מוקדם בדקדוק העברי (למעט בקורסי בחירה ספורים).
- נדרשת שליטה בעברית ברמת שפת-אם או קרוב לכך.