בניגוד לדעה רווחת, לעברית יש גם היבטים מעשיים ואפילו רווחיים (מיד נמנה אותם), אבל רוב התלמידים שלנו – ומטבע הדברים כל אנשי הסגל שלנו – נמשכו ללימודי הלשון קודם כול כי מצאו בהם עניין וסיפוק. העיסוק בלשון רחב ומגוון מאוד, ולכל תלמיד התחומים החביבים עליו. יש הנהנים מן הצד המערכתי, המסודר, של העברית, החל בחוקי הניקוד וכלה בכללי הפיסוק, ויש המתרגשים דווקא מן ההפך – ההטרוגניות והמקריות שבלשון ומסכת הסגנונות, המשלבים והמסורות שבה; יש המבקשים את העברית הקדומה ואת זיקתה אל הלשונות השמיות האחרות (בעיקר האכדית, הארמית והערבית), ויש המעדיפים את העברית החיה והבועטת בת זמננו או את המבט ההיסטורי בהתפתחות מאז ועד היום. ועוד כהנה וכהנה. העברית קשורה, כמו כל לשון, קשר הדוק אל החיים, ולכן יש בה כדי למשוך את תשומת לבו של כל מי שמתעניין באדם, בחברה ובתרבות. סוציולוגיה, פסיכולוגיה, נוירולוגיה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה, ספרות, אמנות – בכל אלה ועוד הלשון נוגעת. תחומי ידע כמו סוציו־לינגוויסטיקה ופסיכו־לינגוויסטיקה משקפים את המגע הזה ועוסקים בו.
    מבחינה מעשית, גם מי שאינו מעוניין להתבסס במחקר או בהוראה או להתפרנס מהגהה או מניקוד יֵצא נשכר מלימודי לשון. ברור מאליו שתכנית הלימודים שלנו תתרום הרבה, למשל, לאנשי מקרא, ערבית, ספרות, ארכאולוגיה ובלשנות ותיתן בידם כלים חשובים שלא יקבלו במקום אחר. ולמבקשים מקצוע מעשי בתחום הלשון העברית ממש – אנחנו מציעים מסלול עריכה לשונית שמקנה לבוגריו גם מקצוע מבוקש וגם תואר שני בלשון (במסלול מחקרי או במסלול עיוני רגיל).
    אבל גם לחניכיהם של תחומים רחוקים יותר יש סיבה טובה ללמוד לשון עברית – אנשי תקשורת, משפטים, חינוך, פרסום, שיווק, ניהול, יחסים בין־לאומיים, משחק, רפואה ועוד. הרווח של שילוב תחומים כזה הוא כפול ומכופל, דווקא בגלל המרחק בין הדיסציפלינות, ומי מהם שיצא לרכוש השכלה לשונית יתעשר לא רק בחוויית לימודים מיוחדת אלא גם בעולם שלם של ידע מעשי. בגלל התפקיד המכריע של הלשון בכל פעילות שיש בה תקשורת או מגע בין אנשים, יש תועלת גדולה בידיעת כללי הלשון, בהבנת המנגנונים המורכבים המניעים אותה, וחשוב לא פחות: בפיתוח יכולת ביטוי דינמית ורגישות לשונית. תפקודם של מורה העומד לפני כיתת תלמידים, של שדרן לפני מאזיניו, של עורכת דין לפני שופט, של משווקת או מפרסם לפני לקוח, של פסיכולוג לפני מטופל – יהיה יצירתי ומתוחכם יותר אם השכלתם הלשונית תהיה איתנה.


 

ולמה ללמוד דווקא אצלנו?

כי בבניית תכניות הלימודים ובהתנהלות האקדמית שלנו, הן בתואר הראשון הן בתארים המתקדמים, אנחנו משלבים את כל ההיבטים שניסיוננו לימד אותנו שהם חשובים: חוויית לימודים מהנה אך מאתגרת; עיסוק במתח שבין עיון למעשיות; התמקדות ייחודית בקשרים בין שפה, תרבות וחברה בלי לוותר על מיומנויות בסיסיות כגון ניקוד ודקדוק – והכול תחת קורת גג אינטלקטואלית אחת שאנחנו רואים בה משפחה לכל דבר. היחסים החמים בין המרצים לסטודנטים וגם בין המרצים למרצים היו לשם דבר במחלקה שלנו, ואת המסורת הזאת אנחנו מקפידים לקיים גם בעידן התחרותי של ימינו.