​​​​​מגמת עריכת לשון

בתואר השני במחלקה ללשון העברית

מועמדים יקרים,

אנא קראו בעיון את המידע שלהלן בעיון וכן התעדכנו באתרים אלה: ​

שנתון תואר ראשון תשפב.

שנתון תואר שני תשפב.

מידע למועמדים​​

 

למידע מנהלי אנא פנו למנהלנית, הגב' שמחה וורים: 08-6472092, warim@bgu.ac.il.

לשאלות אקדמיות, לאחר קריאה מעמיקה של המידע הנ"ל, אפשר ליצור קשר עם ראשת המגמה, ד"ר אסנת דמרי: osnatd@bgu.ac.il.

בפנייה לד"ר אסנת דמרי –

 • צרפו את גיליונות הציונים הרלוונטיים סרוקים בקובץ אחד.
 • ציינו אם אתם עוסקים בהוראת לשון, ואם כן – באילו כיתות.
 • ציינו מספר טלפון לבירורים.

   

  1.     כללי

  המחלקה ללשון העברית מציעה תוכנית עריכת לשון בתוך לימודי התואר השני. לימודי העריכה מכשירים את הסטודנטים לעבודה כעורכי לשון וכיועצי לשון, מקצועות שהביקוש להם הולך וגובר בשנים האחרונות. מיומנויות העריכה נוגעות לטקסטים אקדמיים (מאמרים, עבודות גמר ועוד), עיתונאיים (חדשות, פרסומות) וספרותיים. משך הלימודים שנתיים (לתלמידי השלמות – שלוש שנים), אך אפשר להאריך אותם בשנה אם צריך. היקף הלימודים 36 נק"ז במסלול הכללי ו-32 נק"ז במסלול המחקרי (עם תזה).

  התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם בממוצע 80 ומעלה. אפשר שחלק מהמועמדים יעברו גם ריאיון אישי. סטודנטים שאינם בוגרי אחת המחלקות ללשון העברית באוניברסיטאות בארץ יידרשו ללמוד קורסי השלמה אחדים מלימודי התואר הראשון במחלקתנו (על פי רמת ידיעותיהם). לימודי העריכה ולימודי ההשלמה ירוכזו בימים רביעי וחמישי למעט מקרים חריגים.

  היקפם של הקורסים הקשורים ישירות לעבודת העריכה הוא 22 נק"ז, ובהם הן לימודים תאורטיים הן לימודים מעשיים.

  כמו יתר תלמידי התואר השני תלמידי התוכנית ישתתפו בסמינר המחלקתי וילמדו קורסי בחירה בהיקף 14 נק"ז. תלמידי המסלול המחקרי יכתבו עבודת מחקר; תוכנית לימודיהם תכיל רק חלק מקורסי התוכנית לעריכה, ונוסף על כך הם ילמדו קורסי בחירה על פי המלצת המנחה (סעיף 2).

  בתנאים מסוימים (ראו סעיף 5) אפשר ללמוד קורסי בחירה שאינם מתוכנית הלימודים לתואר השני של המחלקה ללשון העברית – עד 8 נק"ז מהתוכנית לתואר הראשון ועד 8 נק"ז ממחלקות אחרות.

  בחירה בקורסים שאינם חלק מתוכנית הלימודים הרגילה מחייבת אישור של ראשת המגמה. רישום עצמי לקורסים אלה ללא אישור מפורש עלול להביא לפסילתם גם אם שילמתם עליהם ומילאתם את כל חובות הקורס!

  המחלקה מייחסת חשיבות עליונה לאיכות ההכשרה של הסטודנטים ושמה לה למטרה להוציא לשוק אנשי מקצוע מצטיינים. לשם כך נבחר בקפידה סגל הוראה שיוכל לתת מענה הן לשאלות התאורטיות הן לקשיים המעשיים בעבודת העריכה. את קורסי החובה במגמת העריכה מלמדים מרצים בעלי ניסיון רב בתחום – בכתבי עת מובילים, בהוצאות ספרים ובכלי התקשורת.

  כדי למנוע עוגמת נפש מביטול קורסים או מהארכת משך הלימודים בכל נתיב שתבחרו וכן בלימודי ההשלמה הקפידו לקבל את אישור ראשת המגמה על תכנון לימודיכם.

    

  2.     נתיבי הלימוד

  א. נתיב כללי
  קורסים בהיקף של 36 נק"ז.
  שקלול ציוני התואר:  קורסים ­– 80%
                               בחינת גמר – 20%
   

  ב. נתיב מחקרי 
  מיועד לסטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודיהם לתואר השלישי ומסוגלים לכתוב עבודת מחקר מתקדמת באופן עצמאי. 
  תנאי קבלה: (1) סיום השנה הראשונה בממוצע 90. בוגרי תואר ראשון בלשון עשויים להתקבל לנתיב המחקרי כבר בתחילת השנה הראשונה על סמך הישגיהם בתואר הראשון; (2) בחירת נושא לעבודת גמר והסכמה של אחד המרצים במחלקה לשמש מנחה; (3) אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית.
  במקרים מסוימים תלמידי מחקר יידרשו ללמוד קורסים נוספים (מעל מכסת 28 הנק"ז שהם מחויבים בה).
  תוכנית הלימודים: קורסים – 28 נק"ז; עבודת גמר – 8 נק"ז (יש להגיש עד סוף השנה השנייה; יש אפשרות להארכה בשנה). תלמידי עריכת לשון בנתיב המחקרי יוותרו על חלק מקורסי המגמה או הבחירה על פי המלצת המנחה וראשת המגמה בהתאם לתחום המחקר הנבחר.

  שקלול ציוני התואר:  קורסים – 50%
                               בחינת גמר – 35%
                               עבודת גמר – 15%

  3.     לימודי השלמה
  לימודי ההשלמה מיועדים לסטודנטים שאין להם תואר ראשון בלשון העברית. את דרישות ההשלמה קובעת ראשת המגמה על פי גיליון הציונים של הסטודנט. יש לסיים את ההשלמות בשנה הראשונה או לכל המאוחר בשנה השנייה ללימודים.
  להלן פירוט קורסי ההשלמה. הציון העובר בשלושת הקורסים הראשונים בטבלה הוא 80. ביתר הקורסים – 65. הממוצע הכללי הנדרש בשבעת קורסי ההשלמה הוא 70.  
הקורסהערות
1. ניתוח תחבירי

מבוא. אפשר לגשת לבחינת פטור בתחילת השנה.

חובה לסיים את הקורס בשנה א של ההשלמות.

2. ניקוד

מבוא. אפשר לגשת לבחינת פטור בתחילת השנה.

רצוי לסיים את הקורס בשנה א של ההשלמות.

3. מבוא לדקדוק

מבוא. אפשר לגשת לבחינת פטור בתחילת השנה.

חובה לסיים את הקורס בשנה א של ההשלמות.

4. סמנטיקה 
5. תחביר העברית החדשה או עברית מקראית: טקסט ולשון
מותנה בפטור מ"ניתוח תחבירי".
6. תורת ההגה של לשון המקרארצוי לסיים את הקורס בשנה א של ההשלמות.
7. תורת הצורות של לשון המקראמותנה בפטור מ"מבוא לדקדוק". מומלץ לאחר הקורסים "ניקוד" ו"תורת ההגה".
 • מומלץ ללמוד את החומר בקורסי המבוא לפני תחילת שנת הלימודים ולגשת למבחן פטור. המבחן מתקיים בשבוע הראשון בסמסטר. הודעה על המקום ועל הזמן תופיע באתר ובלוח המודעות לקראת תחילת שנת הלימודים. אין צורך להירשם מראש למבחן. לאור ניסיוננו אנו ממליצים להתאמץ ללמוד ולקבל פטור בעיקר בקורסים "ניתוח תחבירי" ו"מבוא לדקדוק". כל ספר הכנה לבגרות מתאים ללימוד עצמאי של החומר במקצועות אלו.
 • בד בבד עם קורסי ההשלמה אפשר ללמוד עד שני קורסים המיועדים לשנה א בתואר השני. יש להתייעץ עם מרצי הקורסים בעניין התאמתכם לקורס. אם יינתן לכם אישור – יש ליידע את ראשת המגמה.

   

  4.     תוכנית הלימודים במגמה לעריכת לשון
קורס/ סדנהנק"זשנהתיאורהערות

סדנה ביסודות העריכה

 א + ב

4אסדנה למתחילים שבה ייבחנו טקסטים מסוגים שונים בסוגות לא ספרותיות. הסדנה תתמקד בטעויות לשון, בבעיות סגנון ובשיקולי העורך בהכרעה בין משלבים, סגנונות ורבדים לשוניים.

סדנה בסיסית.

ציון עובר: 80

העברית הנורמטיבית

א + ב

4אבקורס יילמדו כללי העברית התקנית בתחומי התצורה, התחביר והסמנטיקה (כגון מילות יחס, קישוריוּת וסדר המילים במשפט) וכללי ההתקנה (פיסוק, כתיב חסר ניקוד). יידון בהרחבה השילוב בין שיקולי נורמטיביות לבין שיקולי קבילות.

סדנה בסיסית.

ציון עובר: 80

קריאה מודרכת וסוגיות של עריכה בטקסטים ספרותיים
2
א/ב
בקורס נקרא טקסטים ספרותיים מגוונים מתקופות שונות, נאפיין את סגנונם ואת היסודות הלשוניים המרכיבים אותם ונבחן את תפקיד הלשון והסגנון בעיצוב הטקסט. נתנסה גם בעריכת דברי ספרות.
סדנה בעריכה טקסטים בעיתונות2בבסדנה יילמדו וייושמו המאפיינים הייחודיים של עריכת טקסטים בעיתונות הכתובה והמשודרת, בעיקר של כתבות חדשותיות ושל פרסומות.דרישת קדם: סיום הסדנאות הבסיסיות.
סדנה בעריכת טקסטים עיוניים א + ב
4בהסדנה תתמקד בעריכת טקסטים מדעיים, בעיקר בתחום מדעי הרוח והחברה. בין היתר יילמדו וייושמו תעתיק, שיטות אחדות של רישום ביבליוגרפי ושל הפניות ביבליוגרפיות, כללי הציטוט וייחודי הכתיבה המדעית. דרישת קדם: סיום הסדנאות הבסיסיות.
סדנה בעריכת טקסטים במדיה דיגיטלית
​2
​ב
​בסדנה נקנה את כלל המיומנויות הנדרשות מעורכים במדיה הדיגיטלית ונכיר את הכלים הייחודיים העומדים לרשות העורך בתקשורת הדיגיטלית

סדנה בעריכת תרגום

 א + ב

4בבקורס ייבחנו טקסטים מתורגמים מסוגים שונים בהשוואה לטקסטים המקוריים שמהם תורגמו. יידונו וייושמו פתרונות לבעיות אופייניות לתרגום, כגון סדר מילים משובש, העדפת מונחים לועזיים, אי-חפיפה משלבית ועוד.דרישת קדם: סיום הסדנאות הבסיסיות.

קורס בחירה בשפה שמית או בעברית הקדומה

 א + ב

4א/ב

שפה שמית – ערבית למתקדמים, ארמית למתקדמים, אכדית, פניקית, אוגריתית.

קורסים בעברית הקדומה מתעדכנים מדי שנה.​

שפה שמית אפשר ללמוד גם במחלקה אחרת.
קורסי בחירה נוספים*10א/בעל פי הדרישות המפורטות להלן בסעיף 5. 

סמינר מחלקתי

א + ב


א+בכחמש פגישות בכל סמסטר (ביום רביעי בשעה 14:15).

למעט שתי הסדנאות הבסיסיות, הציון העובר הנדרש מתלמידי התוכנית בכל הקורסים הוא 65.


 

 5.     קורסי בחירה

 • בכל שנה מוצעים במחלקה קורסי בחירה מגוונים. הקורסים יעודכנו באתר המחלקה במערכת השעות.
 • בוגרי תואר ראשון בלשון רשאים ללמוד קורסים טקסטואליים ממחלקות אחרות כקורסי בחירה (עד 8 נק"ז, באישור רכאשת המגמה).
 • בוגרי תואר ראשון במחלקות אחרות (כלומר לא בלשון עברית) רשאים ללמוד קורסי חובה של התואר הראשון בלשון העברית כקורסי בחירה בתואר השני (עד 8 נק"ז, באישור ראשת המגמה). סטודנטים אלו (ורק אלו!) מחויבים ללמוד את הקורס "טקסטים מן המקורות" (4 נק"ז) כקורס בחירה. הקורס ניתן אחת לשנתיים ומיועד לתלמידי שנה א/ב, לרבות תלמידי השלמות.
 • סטודנטים שלא למדו קורס יסוד בחקר השיח ופרגמטיקה בלימודי התואר הראשון ("מבוא לחקר השיח של העברית החדשה" באוניברסיטת בן-גוריון או קורס דומה במוסד אקדמי אחר) – ורק סטודנטים אלו – מחויבים ללמוד את הקורס "סוגות ומשלבים של העברית החדשה" (2 נק"ז) כקורס בחירה. הקורס מיועד לתלמידי שנה א', לרבות תלמידי השלמות.
 • לתלמידי מחקר מומלץ להתייעץ עם המנחה בבחירת קורסים.

   

  6.     דרישות נוספות
 • עבודת סמינר באחד הקורסים העיוניים.
 • עבודת עריכה בהיקף גדול באחת הסדנאות המתקדמות (לא הבסיסיות!).
 • בחינת גמר בתום הלימודים – גם בנתיב המחקרי! (ציון עובר: 75)
 • חובת אנגלית – על פי תקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה.
 • חובת שפת מחקר נוספת ברמת מתקדמים לתלמידי הנתיב המחקרי – על פי תקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

   

  7.     הערות
 • המחלקה שומרת לעצמה את הזכות להעביר למגמה העיונית תלמידים שלא יימצאו מתאימים לעריכת לשון.
 • אפשר ללמוד גם מערכת חלקית (יום בשבוע), אולם לא נוכל להבטיח שתוכלו להסתפק ביום לימודים אחד בשבוע לאורך כל לימודיכם.
 • ימי הלימודים של התואר השני ושל לימודי ההשלמה הם רביעי וחמישי.
   

 • נשמח לראותכם בין תלמידינו!