​היסטוריה של עם ישראל (125)
מטרת הלימודים לפתח ולהעמיק את התודעה ההיסטורית הביקורתית ולהכשיר לומדי תואר שני ושלישי אשר יובילו את כיווני המחקר העתידיים. המסלול משלב לימודים בתחומים של ההיסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של היהודים וסביבתם התרבותית בארץ-ישראל ובמזרח הקרוב, בארצות הנצרות והאסלאם, בפזורה היהודית באירופה, בצפון אפריקה, בצפון אמריקה ועוד. מקום מיוחד מוקדש לדיון בהיבטים היסטוריוגראפיים וכן לשאלות המרכזיות המעסיקות את קהילת ההיסטוריונים בדורנו.
 
 

 
 מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה