​​​פוליטיקה וממשל (138)
חובות לחטיבה -28 נק"ז
שנה א'
מבוא לפוליטיקה וממשל – – סמסטר א'
המשטר הפוליטי בישראל – – סמסטר ב'
בנוסף יש לבחור אחד מתוך שלושת הקורסים הבאים:
מבוא למחשבה מדינית –  סמסטר א'
מבוא ליחסים בינלאומיים – - שנתי
מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו –  - שנתי
*תנאי מעבר הכרחי לשנה ב' הנו ציון 70 לפחות בקורסי חובה אלו.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
שנה ב'
קורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים של המחלקה לפוליטיקה וממשל, ובתאום עם יועצי התכנית.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
שנה ג'
1 סמינר – 4 נק"ז
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                       
מבנה החטיבה :  פוליטיקה וממשל.pdf
מבנה החטיבה תשע"ח: פוליטיקה וממשל.pdf
מבנה החטיבה תש"פ: פוליטיקה וממשל.pdf
 
 
ניתן להתעדכן גם באתר המחלקה: