​​​​​​​ארכיאולוגיה (135)
הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידים שנוצרו בידי האדם בימי קדם. מטרת לימודי הארכיאולוגיה היא להקנות לתלמידים ידע מקיף בשיטות הדיסציפלינה, הבנה כללית בהתפתחות הציוויליזציות בעולם ובמזרח הקרוב ובארץ ישראל ושכנותיה בפרט, ולהכשירם לעבודה ארכיאולוגית בשדה, במוזיאונים ובמחקר מדעי. באופן טבעי באוניברסיטת בן-גוריון מושם דגש על מחקר מדבריות הנגב וסיני.
לימודי הארכיאולוגיה כוללים את המדורים הבאים:
  • ארכיאולוגיה פרהיסטורית ואנתרופולוגית
  • ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא
  • ארכיאולוגיה קלאסית ביזאנטית לבירורים ניתן לפנות לאחראי תואר ראשון: ד"ר יובל יקותיאלי, 08-6472551,
  • yuvaly@bgu.ac.il
לימודי הארכיאולוגיה כוללים את המדורים הבאים:
·         ארכיאולוגיה פרהיסטורית ואנתרופולוגית
·         ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא
·         ארכיאולוגיה קלאסית ביזאנטית
 

 מומלץ גם להתעדכן באתר המחלקה לגבי קורסים נוספים :