​​​​​​​​​מחשבת ישראל (126)
מטרת הלימודים במחלקה למחשבת ישראל היא להכשיר את תלמידיה ללימוד ולמחקר מדעיים רחבי אופקים ביצירה היהודית בתחומי האגדה וההלכה, הפילוסופיה והקבלה: וכן להפגיש את התלמיד עם מיטב המחשבה היהודית לדורותיה. במהלך הלימודים תינתן סקירה רחבה אודות המחשבה היהודית ויילמדו חיבורים העוסקים בנושאי יסוד של מחשבת ישראל (כגון: תורת האלוהות, טבע העולם והאדם, מוסר גאולה, בעיית הרע, טעמי המצוות ועוד) אשר תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי קדם ועד לימינו.
 
 
- במידה והסטודנט לא סיים חובותיו בשנה א', ישנה אפשרות לסיימם בשנה ב'.
- ישנה גם אפשרות לעשות תעודת הוראה במחשבת ישראל בתנאי שיהיו מספיק נרשמים.
- הערה – על מנת לקבל את התואר יש להגיע לממוצע של 65 לפחות בכל תכנית.
 

מערכת שעות תשפ"ד​:  

המחלקה למחשבת ישראל ע_ש גולדשטיין-גורן - מערכת שעות לתואר ראשון.pdfמומלץ להיכנס  גם לאתר המחלקה:    קישור לאתר מחשבת ישראלdf