​​​השנתון רלוונטי לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת תשפד

שנתון חטיבה בניהול תשפד.

מערכת שעות:

ניהול שנה א תשפד

ניהול שנה ב תשפד

ניהול שנה ג תשפד

החטיבה מעניקה היכרות עם תחומי הדעת בניהול: כלכלה, חשבונאות, מימון, שיווק ועוד​.

תנאי קבלה :

- 5 יח' מתמטיקה ציון 60.

 או 

- 4 יח' בציון 70. 

בשילוב רק עם חטיבות ממדעי הרוח בלבד ו/או חטיבות עצמאיות: פוליטיקה וחברה אירופית, ניהול ויישוב סכסוכים או מגדר.