​​​​​​​​תולדות האמנות (134)
תכנית הלימודים בתולדות האמנות כוללת לצד הגישה ההיסטורית לניתוח יצירות, גישות נוספות העוסקות בשפה הויזואלית, תיאוריה וביקורת. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות העוסקות בלימודי תרבות, מגדר ופסיכולוגיה. ייחודה של התכנית מתבטא, בין היתר, בעידודם של התלמידים להיחשף ללימודים עיוניים ולסדנאות יצירה גם יחד, ובלימודי קורס החובה בנושא האוצרות הניתן בחוג.
על מנת לסיים את התואר יש להגיע לממוצע של 65 לפחות (בכל תוכנית שנבחרה).
מערכת שעות תשפ"ד : אומנות ויצירה.doc
 
 ניתן להתעדכן גם באתר המחלקה