​תולדות האמנות (134)
תכנית הלימודים בתולדות האמנות כוללת לצד הגישה ההיסטורית לניתוח יצירות, גישות נוספות העוסקות בשפה הויזואלית, תיאוריה וביקורת. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות העוסקות בלימודי תרבות, מגדר ופסיכולוגיה. ייחודה של התכנית מתבטא, בין היתר, בעידודם של התלמידים להיחשף ללימודים עיוניים ולסדנאות יצירה גם יחד, ובלימודי קורס החובה בנושא האוצרות הניתן בחוג.
על מנת לסיים את התואר יש להגיע לממוצע של 65 לפחות (בכל תוכנית שנבחרה).
מבנה החטיבה - תולדות האומנות.pdf
 מבנה החטיבה מתאים גם לתשעד
 
מבנה חטיבה תשע"ז:תולדות האומנות.pdf
מבנה חטיבה תשע"ח: שנתון תולדות האומנות.pdf 
 
 
 
 ניתן להתעדכן גם באתר המחלקה