​החטיבות מוצעות מתוך הכרה במרכזיותן של האגדה וההלכה בעיצוב התרבות היהודית לדורותיה.
בחטיבות מוצע מגוון קורסים בנושאים הבאים:
  • ספרות בתר-מקראית לזרמיה השונים (הספרים החיצוניים, כתבי כת מדבר יהודה ועוד)
  • ספרות התלמוד והמדרש (משנה, תלמוד, מדרשי אגדה, מדרשי הלכה ועוד)
  • ספרות הלכתית שלאחר התלמוד (ספרות פסקים, שאלות ותשובות ועוד)

נושאים אלה נלמדים בשילוב של כלי מדע שונים (הגותיים, ספרותיים, לשוניים, היסטוריים ועוד) וניתנים ע"י מרצים מהמחלקה למחשבת ישראל ומן המחלקות להיסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית, לשון עברית ומקרא.

חטיבה באגדה והלכה (168)

חובות לימודים תשס"ז-תשע"ח

קורסי מבוא (שני קורסים) נק"ז
מבוא למחשבת חזל וספרותה 4
תלמוד 4
קורסי בחירה 16
סמינר* 4
​סה"כ ​28

  *סמינר: בחירת הסמינר בתיאום עם יועץ החטיבה. רישום לסמינר רק לאחר שמיעת קורסי מבוא ורוב קורסי הבחירה. 

שנתון החטיבה באגדה והלכה​

מערכת שעות למחלקה:  

אגדה והלכה מערכת שעות תשעט.docx

*ייתכנו שינויים.

מומלץ להתעדכן באתר המחלקה לגבי קורסים נוספים.

מידע נוסף באתר המחלקה למחשבת ישראל