החטיבה לחינוך (129)
מטרת הלימודים:
בצד לימודים בתחומי הליבה של העיון בחינוך, התכנית לתואר הראשון מעודדת מעורבות חברתית ופעילות בקהילה. התכנית שואפת להקנות ראייה חינוכית רחבה תוך הדגשת אופיו הבינתחומי של החינוך. תכנית הלימודים מורכבת ממספר קורסי חובה, ממספר קורסים שביניהם אפשרות בחירה מצומצמת ומקורסי בחירה פתוחים. התוכנית מכוונת לסטנדרטים גבוהים של חשיבה ביקורתית וכתיבה אקדמית.
 
תנאי מעבר :
1. ציון סופי 70 לפחות בכל אחד מקורסי החובה , ציון מעבר בבחינות הוא 56
2. סטודנטים אשר נכשלו פעמיים באותו קורס חובה , לא יוכלו להמשיך לימודיהם במחלקה
** סה"כ קורסי בחירה שניתן ללמוד בשנה א'- 2 נק"ז
 
לסטודנטים המשלבים חינוך עם סוציולוגיה:
יש לקחת את הקורס "שיטות מחקר בחינוך"
ובמקום סטטיסטיקה א+ב מסוצויולוגיה, יש לקחת קורסי בחירה להשלמת הנק"ז
יש להירשם בסמסטר ב לקורס המקוון תוכנות סטטיסטיות.
 ** מתייחס לשנתונים תשע"ו-תשע"ז (2016-2017)
 
 
מומלץ להיכנס גם לאתר המחלקה :

 

מבנה החטיבה:

עד תשע"ו -   מבנה חטיבה חינוך.pdf

תשע"ז- חינוך.pdf

תשע"ח: שנתון חינוך.pdf

תשע"ט: שנתון החטיבה לחינוך.docx

 

מערכת שעות - מערכת שעות חינוך - תש"פ