​​​​​​החטיבה לחינוך (129)
מטרת הלימודים:
בצד לימודים בתחומי הליבה של העיון בחינוך, התכנית לתואר הראשון מעודדת מעורבות חברתית ופעילות בקהילה. התכנית שואפת להקנות ראייה חינוכית רחבה תוך הדגשת אופיו הבינתחומי של החינוך. תכנית הלימודים מורכבת ממספר קורסי חובה, ממספר קורסים שביניהם אפשרות בחירה מצומצמת ומקורסי בחירה פתוחים. התוכנית מכוונת לסטנדרטים גבוהים של חשיבה ביקורתית וכתיבה אקדמית.
 
תנאי מעבר :
1. ציון סופי 70 לפחות בכל אחד מקורסי החובה , ציון מעבר בבחינות הוא 56
2. סטודנטים אשר נכשלו פעמיים באותו קורס חובה , לא יוכלו להמשיך לימודיהם במחלקה
** סה"כ קורסי בחירה שניתן ללמוד בשנה א'- 2 נק"ז
 
מומלץ להיכנס גם לאתר המחלקה :

 

מבנה החטיבה:​

 תשפ"א: שנתון חטיבה חינוך.docx

תשפ"ב: שנתון חטיבת חינוך.docx

תשפ"ג: שנתון חינוך תשפג.pdf

מערכת שעות + שנתון תשפ"ד:​ מערכת שעות לא סופי- מונגשת 9.8.23 תשפד.pdf