​ 

מדעי המחשב ( 202)
לימודים בחטיבה זאת מותנים בתנאי קבלה מיוחדים ובאישור המחלקה

 

 
 
מבנה החטיבה -  מדעי המחשב.pdf

מבנה החטיבה תשע"ו-תשע"ז - חטיבה במדעי המחשב.pdf 

מבנה החטיבה תשע"ח - חטיבה במדעי המחשב.pdf

מבנה החטיבה תשע"ט - שנתון חטיבה במדעי המחשב.docx

מבנה החטיבה תש"פ - חטיבה במדעי המחשב.pdf