​​פילוסופיה (131)
המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות ובמתכונות שונות. מטרת הלימודים במחלקה כפולה: להציג בפני התלמיד את תורותיהם ומפעלם של גדולי הפילוסופים הקלאסיים והמודרניים ולפתח אצל התלמיד כלי-ניתוח ומחשבה ביקורתית תוך-כדי התמודדות עם בעיות פילוסופיות שונות.
מבנה החטיבה: פילוסופיה.pdf
מבנה החטיבה תשע"ח: שנתון פילוסופיה.pdf
 

 מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה
 
קישור לאתר המחלקה לפילוסופיה