​​​​​​​​​​החטיבה לתואר ראשון בניהול וישוב סכסוכים, היא חטיבה ייחודית בינתחומית שתעסוק ותתמקד בלמידת תיאוריות ומחקר העוסקים בסכסוכים בקרב בני אנוש. הקורסים יתייחסו לקונפליקטים ברמות שונות- אישיות, בינאישיות, קונפליקטים בין קבוצות בתוך או בין ארגונים וקהילות כמו גם קונפליקטים בינלאומיים. המיקוד הרב-תחומי של החטיבה יאפשר התייחסות לקונפליקטים מהיבטים ומדיספלינות שונות- פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה וממשל, ספרות, חינוך ועוד. הקורסים ישלבו למידה תיאורטית וסדנאית תוך למידה של שימוש בכלים לניהול וישוב סכסוכים. החטיבה תהווה תשתית להכנת הסטודנטים לקראת פיתוח קריירה בתחום של ניהול וישוב סכסוכים כמו גם לימודים גבוהים ומחקר בתחום.

קישור לאתר התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים


מבנה החטיבה תשפ"א: שנתון חטיבה ניהול ויישוב סכסוכים.docx

מבנה החטיבה תשפ"ב: שנתון חטיבת ניהול ויישוב סכסוכים.docx

מבנה החטיבה תשפ"ד: שנתון ניהול וישוב סכסוכים תשפד.pdf

 ​​מערכת שעות : ​

מערכת שעות תשפ"ד : מערכת שעות - סכסוכים - תשפד.pdf

חוויות לימודים מסטודנטים

מור פנחס: "החטיבה לניהול ויישוב סכסוכים היוותה עבורי פתח להכרת סוגיות חדשות, ללמוד כיצד משא ומתן בעולם האמיתי מתנהל הן בזירה הישראלית והן בזירה הבינלאומית. יותר מהכל למדתי כיצד לנהל ולהתנהל בקונפליקטים ובסוגיות שונות בחיי האישיים".

הגר רשף: "הלימודים בחטיבה ליישוב וניהול סיכסוכים היו עוברי חוויה מוצלחת, הכיתות הקטנות והאינטימיות, השילוב בין שיעורים פרונטלים לבין סדנאות מיוחדות והלמידה תו"כ דיונים עם הכיתה והמרצה איפשרו לי להתעמק בנושאים מענינים ולחוות חווית לימודים מעמיקה. הקורסים היו מגוונים והעניקו לי זוויות מבט שונות על החברה הישראלית בכלל ואירגונים וקבוצות בפרט". ​​