​​​​גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  (128)
תכנית זו מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת או לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים. במקרים מיוחדים יאושר ללמוד התכנית בשנתיים. על התלמיד ללמוד 19 נק"ז מתוך קורסי החובה המחלקתיים, ימי הסיור יחשבו כנקודת זכות אחת, 8 נק"ז נוספות יילקחו מתוך לימודי החובה המסלוליים או מתוך ההתמחויות. בכל אחד מן הקורסים חייב התלמיד למלא את כל החובות הנדרשים.
מסלולים בתוך גיאוגרפיה :
לימודי עיר ואזור
לימודי איכות הסביבה
טכנולוגיות מידע גאוגרפיות
גאוגרפיה פיזית
 
חובות לחטיבה תשע"ח: שנתון תשעח גיאוגרפיה.pdf