​​ספרות עברית (122)
ספרות עברית חדשה: במדור לספרות חדשה אנחנו מבקשים להפגיש את הסטודנטים עם הספרות העברית שנכתבה במאתיים השנים האחרונות, בגולה ובארץ. זהו קורפוס עשיר מאוד מבחינה כמותית ואסתטית ובעל חשיבות מכרעת בעיצוב דמותם של האומה והיחיד העבריים המודרניים .
במהלך הלימודים אנחנו שמים דגש על הקניית "ארגז כלים" מגוון ומשוכלל. בקורסים השונים לומדים  הסטודנטים עקרונות של פרשנות וביקורת, ורוכשים כלים לניתוח אסתטי, היסטורי ותרבותי.
מככבים אצלנו יחדיו: מנדלי מוכר ספרים, אתגר קרת, שלום עליכם ומשוררות פלסטיניות בנות זמננו, ביאליק, יונה וולך ויעקב גלעד, עגנון ושמעון אדף ולאה איני, נתן זך, ברנר, יואל הופמן ומיכה שטרית.   
כמו כן אנו שמים דגש על ייצוג מלא ככל האפשר של גישות המחקר הרווחות היום בעולם. המחלקה שלנו נבנתה – שלא כמו מחלקות אחרות בארץ ובעולם – על-פי עקרון פלורליסטי מובהק. יושבים אצלנו סביב שולחן אחד, חסידי/ות הפוסט-קולוניאליזם, שוחרי/ות תורתו של ולטר בנימין בפרט ושל חוקרי אסכולת אדורנו בכלל, היסטוריוגרפים שנשבעים בשמו של באחטין, סטרוקורליסטים/יות חוקרי/ת מגדר וכו'.
 
ספרות ימי הביניים: במדור לספרות ימי-הביניים נציע מסע אל הספרות העברית שנכתבה לפני כאלף שנים ומעלה. המסע יוביל למחוזות היסטוריים ותרבותיים שונים, לטקסטים מפתיעים של פיוט מארץ ישראל הביזנטית, לשירי חשק ויין מתירניים מספרד המוסלמית ולסיפורת אקזוטית מספרד הנוצרית ואיטליה. בפרשנות שתנוע בין קריאה קלאסית לקריאה חתרנית ננסה להבין, בין היתר, גם את הדו-שיח שנוצר בין ברי סחרוף לשלמה אבן גבירול ובין "נקמת הטרקטור" למשה אבן עזרא.
 
ספרות עממית, ספרות המדרש והאגדה: לכל אדם סיפור. ראשית בעל פה, ומפה לפה, ואחר כך גם בכתב. המדור עוסק בשני ערוצים אלה של היצירה הספרותית העממית בעם ישראל החל מראשיתו ועד ימינו: סיפורי המקרא, ספרות בית שני, ספרות חיצונית, הספרות המיסטית והמאגית היהודית, הסיפור העממי בימי הביניים, הסיפור החסידי, הסיפור העממי הישראלי והסיפורת האישית. המדור מתמקד בז'אנרים עממיים אופייניים, כגון, מיתוס, אגדה ומעשייה, שיר פתגם ובדיחה. דגש מיוחד מושם על ספרות המדרש והאגדה של חז"ל, שהיא תשתית למחשבה היהודית כולה ומבחינה ספרותית מציעה את אחד משיאיו האמנותיים של הסיפור הקצר בתולדות הספרות העברית.
 
מבנה החטיבה עד תשע"ה כולל: ספרות עברית.
מבנה החטיבה תשע"ו-תשע"ז: מבנה חטיבה לספרות עברית.pdf
מבנה החטיבה תשע"ח: מבנה החטיבה לספרות עברית.pdf
מבנה החטיבה תשע"ט:  ספרות עברית - שנתון חטיבה.docx
מבנה החטיבה תש"פ: ספרות עברית.pdf
 
 
 התמחות בספרות וכתיבה יצירתית: תוכנית זו מאפשרת בנוסף ללימודי ספרות עברית גם התמחות בכתיבה יצירתית. היכרות עם עולם הכתיבה היצירתית בסדנאות יסוד בפרוזה, בשירה ובמסה ספרותית וקורסי בחירה בתחום התרבות והביקורת, הקולנוע והספרות בהנחיית טובי המורים והיוצרים. התוכנית בנויה עפ"י החטיבה של ספרות עברית עם סדנאות וקורסי בחירה המתאימים להתמחות.
 
 
 מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה