​​​​​לימודי אפריקה ( 192)
המחקר על אפריקה תורם תרומה משמעותית לעיצובן של רוב הדיסציפלינות האקדמיות במדעי החברה והרוח. מחקר זה לא רק מוסיף לידע האמפירי שלנו על העולם, אלא גם מעצב מחדש מושגים של אוניברסאליות כמעט בכל הדיסציפלינות. חקר אפריקה מגביר, אם כן, את המודעות לדרכים בהן ידע מיוצר ומאורגן. ללא ייצוג של חוקרים המתמסרים לחקר אפריקה בפקולטות למדעי החברה והרוח, ההוראה והמחקר בתחומים אלה יוותרו בלתי שלמים ולא יצליחו לספק ראייה כוללת של העולם בו אנו חיים.
בישראל בפרט, ללימודי אפריקה חשיבות עליונה. קרבתה של ישראל לאפריקה, העובדה שרבים מתושביה הם יוצאי אפריקה והגעתם של אלפי פליטים ממדינות אפריקה לישראל בשנים האחרונות- כל אלה הופכים את ההיכרות עם היבשת ואת הידע על אפריקה לחיוני. כיום, רבים רואים באפריקה את היבשת של המאה ה-21, ועל כן קשה יהיה להבין באמת את העולם בו אנו חיים, מבלי להבין את החברה ואת התרבות האפריקאית.
 

 

מבנה החטיבה - אפריקה.pdf

מבנה החטיבה החל מתשע"ו- חטיבה ללימודי אפריקה.pdf

מבנה החטיבה תשע"ט: שנתון חטיבה ללימודי אפריקה.docx

מבנה החטיבה תש"פ: חטיבה ללימודי אפריקה.pdf

מבנה החטיבה תשפ"א: שנתון חטיבה לימודי אפריקה.docx

מבנה החטיבה תשפ"ב-תשפ"ג: שנתון חטיבת לימודי אפריקה.docx

מערכת שעות תשפ"ב:

מערכת שעות לימודי אפריקה תשפב.xlsx