​​​​​​​​לימודי אפריקה ( 192)
המחקר על אפריקה תורם תרומה משמעותית לעיצובן של רוב הדיסציפלינות האקדמיות במדעי החברה והרוח. מחקר זה לא רק מוסיף לידע האמפירי שלנו על העולם, אלא גם מעצב מחדש מושגים של אוניברסאליות כמעט בכל הדיסציפלינות. חקר אפריקה מגביר, אם כן, את המודעות לדרכים בהן ידע מיוצר ומאורגן. ללא ייצוג של חוקרים המתמסרים לחקר אפריקה בפקולטות למדעי החברה והרוח, ההוראה והמחקר בתחומים אלה יוותרו בלתי שלמים ולא יצליחו לספק ראייה כוללת של העולם בו אנו חיים.
בישראל בפרט, ללימודי אפריקה חשיבות עליונה. קרבתה של ישראל לאפריקה, העובדה שרבים מתושביה הם יוצאי אפריקה והגעתם של אלפי פליטים ממדינות אפריקה לישראל בשנים האחרונות- כל אלה הופכים את ההיכרות עם היבשת ואת הידע על אפריקה לחיוני. כיום, רבים רואים באפריקה את היבשת של המאה ה-21, ועל כן קשה יהיה להבין באמת את העולם בו אנו חיים, מבלי להבין את החברה ואת התרבות האפריקאית.
 

 

מבנה החטיבה - אפריקה.pdf

מבנה החטיבה תשפ"ד: חטיבה ללימודי אפריקה.png

מערכת שעות תשפ"ד:​

מערכת שעות תשפד לימודי אפריקה.xlsx