​​​​​​ש​​לשון עברית (123)
מטרת הלימודים להקנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה.
לתת לתלמידים כלים בלשניים ופילולוגיים למחקר העברית בזיקה ללשונות השמיות וללשונות מערביות בנות זמננו.
 
לא ניתן להירשם לשיעורים בשנים ב' ו ג' לפני שמסיימים בהצלחה את השיעורים בשנים א' ו ב' בהתאמה.
 
מבנה החטיבה (שנתון):​
מערכת שעות תשפ"ד: ​מערכת שעות תשפד -.pdf
מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה ללשון :    קישור לאתר המחלקה ללשון