​​​​​​​​​​​ספרויות זרות ובלשנות (132+133)
ישנן שתי אפשרויות
חטיבה 28 נק"ז – ספרות אנגלית
(דרושה שליטה טובה בשפה האנגלית שתיבדק ע"י ועדת קבלה)
 
חטיבה 28 נק"ז – בלשנות
(דרושה שליטה טובה בשפה האנגלית שתיבדק ע"י ועדת קבלה)
 
 מבנה החטיבות:​

תשפ"ג: שנתון ספרויות זרות ובלשנות תשפג.pdf

תשפ"ד: שנתון ספרויות זרות ובלשנות​

מערכות שעות:​

ספרות אנגלית תשפ"ד: lit schedule 2023-24 26.4.doc
 
 מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה :