​ספרויות זרות ובלשנות (132)
ישנן שתי אפשרויות
חטיבה 28 נק"ז – ספרות אנגלית
(דרושה שליטה טובה בשפה האנגלית שתיבדק ע"י ועדת קבלה)
 
חטיבה 28 נק"ז – בלשנות
(דרושה שליטה טובה בשפה האנגלית שתיבדק ע"י ועדת קבלה)
 
 מבנה החטיבות:

תשע"ח: מבנה החטיבה בספרות אנגלית ובלשנות.pdf

תשע"ט: ספרויות זרות ובלשנות -שנתון חטיבה.docx

תש"פ: ספרויות זרות ובלשנות.pdf

 

מערכות שעות:

 
 
 מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה :