​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​לימודי מדינת ישראל (167)
מטרת התוכנית להקנות ידע במגוון רחב של נושאים הקשורים במדינת ישראל, חברתה ותרבותה. התכנית מבוססת על גישה רב תחומית העוסקת בהיבטים שונים של החברה הישראלית כגון: היבטים פוליטיים, תרבותיים, חברתיים וצבאיים.


 חובה לחטיבה תשפ"א -תשפ"ד (שנתון) :​   שנתון מדינת ישראל

ניתן  להתעדכן גם באתר המחלקה: