​​​​​לימודי מדינת ישראל (167)
מטרת המסלול להקנות ידע במגוון רחב של נושאים הקשורים במדינת ישראל, חברתה ותרבותה. התכנית מבוססת על גישה רב תחומית העוסקת בהיבטים שונים של החברה הישראלית כגון: היבטים פוליטיים, תרבותיים, חברתיים וצבאיים.
 
חובות לחטיבה עד תשע"ו: מבנה החטיבה מדינת ישראל.pdf
חובות לחטיבה החל מתשע"ז: מבנה חטיבה מדינת ישראל.pdf
 
 *קורסי החובה וכלל החובות לחטיבה נקבעים בהתאם לשנתון של השנה בה התחלתם את הלימודים.
 
 

ניתן  להתעדכן גם באתר המחלקה: