​לשנתון תואר ראשון תשפ"א, לחצו כאן​

 
(סימן מחשב 131)

למידע על תואר ראשון בפילוסופיה מהיום הפתוח, 04/06/2020, לחצו כאן


מטרת הלימודים

המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות ובמתכונות שונות. מטרת הלימודים במחלקה כפולה: להציג בפני התלמיד את תורותיהם ומפעלם של גדולי הפילוסופים הקלאסיים והמודרניים ולפתח אצל התלמיד כלי-ניתוח ומחשבה ביקורתית תוך-כדי התמודדות עם בעיות פילוסופיות שונות.

מבנה הלימודים

  • תכנית דו-מחלקתית
  • תכנית מחלקה ראשית
  • חטיבת לימודים מורחבת

    תכנית הלימודים– דו-מחלקתי (54 נק"ז)

    שנה א'

    קורסי חובה
סמסטרסה"כ נקודותסה"כ שעותשעות תרגולשעותשם הקורסמס' הקורס
א'22 2מבוא לפילוסופיה  - כללי131-1-1011
ב'22 2מבוא לפילוסופיה-  אתיקה131-1-1501
א' + ב'442+2* קריאה וכתיבה פילוסופית (א+ב שנתי)

131-1-1631

131-1-1641

א'331*2מבוא לפילוסופיה יוונית- תאלס עד אפלטון

131-1-1031

131-1-2791

ב'331*2מבוא לפילוסופיה יוונית- אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות

131-1-1421

131-1-2801

א'331*2מבוא ללוגיקה-תחשיב פסוקים

131-1-1021

131-1-2091

ב'331*2מבוא ללוגיקה- תחשיב פרדיקטים 

131-1-1411

131-1-2101

 

* המחלקה עשויה להגדיר את הקורס הסמסטריאלי קריאה מודרכת 131-1-0050 (2 נק"ז) כתחליף לקורס השנתי קריאה וכתיבה פילוסופית.

* נוכחות חובה בתרגילים

תנאי מעבר : ציון מעל 56 בכל קורס וממוצע 65 בקורסי חובה שנה  א'

שנה  ב'

קורסי חובה

סמסטרסה"כ נקודותסה"כ שעותשעות תרגולשעותשם הקורסמס' הקורס
א'+ב'44 2+2פילוסופיה החדשה: מדקארט עד קאנט א+ב (שנתי)

131-1-1061

131-1-1071

א'+ב'221+1* תרגיל בפילוסופיה החדשה: מדקארט עד קאנט

131-1-1061

131-1-1071

א'/ב'22 2***מבוא לאפיסטמולוגיה131-1-0311
א'/ב'33 3***מבוא לפילוסופיה של הלשון131-1-1111
א'/ב'33 3***מבוא לאסתטיקה131-1-2141
א'/ ב'33 3***מבוא לפילוסופיה מדינית131-1-1081

* נוכחות חובה בשיעורים ובתרגילים

**יש לבחור שניים מתוך ארבעת קורסי המבוא המסומנים בשתי כוכביות. היצע קורסי מבואות אלה (מבואות כלליים) והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה.

תנאי מעבר: ציון מעל 56 בכל קורס וממוצע 65 בקורסי חובה שנה  ב'


 

שנה ג'

קורסי חובה שנה ג'

סמינרים- על התלמיד במחלקה להשתתף בשני סמינרים.

סמסטרסה"כ נקודותסה"כ שעותשעות תרגולשעותשם הקורסמס' הקורס
א'/ב'   ***סמינר 
א'/ב'   ***סמינר 

* נוכחות חובה בסמינרים, הגשת סמינרים ב30.09 באותה שנה – לא תינתן כל דחיה

**היצע הסמינרים, הזמנים והיקף הנקודות משתנים משנה לשנה

סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב' ו-ג':  שיעורי בחירה בפילוסופיה עד להשלמת 54 נק"ז​